HYDRAULIC POLICY - ATOS

Hydraulic Cylinders is an important equipment in the hydraulic system.

ATOS hydraulic cylinder They are classified into two basic groups: Servo cylinders and double-end machining.

Contact us for more information.

HYDRAULIC POLICY - ATOS

Hydraulic Cylinders is an important equipment in the hydraulic system.

ATOS hydraulic cylinder They are classified into two basic groups: Servo cylinders and double-end machining.

Xi lanh thủy lực kiểu Servo sử dụng trong các hệ thống thủy lực nâng hạ các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như : Hàng không , Hóa chất , Dầu khí ,  Máy công trình,…

Xi lanh thủy lực kiểu lắp ghép công hai đầu được sử dụng trong các hệ thống nâng hạ, các ngành công nghiệp sản xuất : Thép , Xi măng , Chế biến gỗ,…

Các dòng xi lanh thủy lực chính của ATOS:

  • Xi Lanh Thủy lục dòng CK – đầu vuông có dây buộc:
-Đầu vuông có dây buộc vào ISO 6020-2.
-Áp suất đề cử: 160 bar.
-Áp suất tối đa: 250 bar.
-Kích thước chán: 25-200 mm.
-Hành trình: lên đến 5000 mm.
-Với 15 kiểu lắp chuẩn và 6 lựa chọn con dấu.
-Đệm có thể điều chỉnh hoặc cố định.
Xi lanh ATOS dòng CK

 

  • Xi Lanh Thủy Lực dòng CH cỡ lớn:
-Đầu vuông có flanges đối với ISO 6020-3
-Áp suất đề cử: 160 bar.
-Áp suất tối đa: 250 bar.
-Kích thước chán: 250-400 mm.
-Hành trình: lên đến 5000 mm.
-7 kiểu lắp ghép chuẩn và 2 lựa chọn con dấu.
-3 hướng dẫn piston cho quá tải.
-Đệm có thể điều chỉnh.
Xi lanh ATOS dòng CH
  • Xi Lanh Thủy Lực dòng CH :

-Đầu vuông có flanges đối với ISO 6020-2.

-Áp suất đề cử: 160 bar.
-Áp suất tối đa: 250 bar.
-Kích thước chán: 63-200 mm.
-Đột Stroke: lên đến 5000 mm.
-9 kiểu lắp ghép chuẩn và 6 lựa chọn con dấu.
-Đệm điều chỉnh hoặc cố định.
Xi lanh ATOS dòng CH
  • Xi Lanh Thủy Lực dòng CC :
-Đầu tròn với phản đối flanges đến ISO 6022.
-Áp suất đề cử: 250 bar.
-Áp suất tối đa: 320 bar.
-Kích thước chán: 50-320 mm.
-6 kiểu lắp ghép chuẩn và 3 lựa chọn con dấu.
-Đệm có thể điều chỉnh.
Xi lanh ATOS dòng CC

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “XI LANH THỦY LỰC – ATOS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top