PHÒNG KINH DOANH HYDRO TEK

CHRISTMAS 2016

TỪ THIỆN TẠI CHÙA DIỆU GIÁC

Công ty chúng tôi đã tham gia hoạt động từ thiện tại chùa Diệu Giác nơi điều dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi bởi các nữ tu

HYDRO-TEK THAILAND VÀ VIETNAM TẠI HỒ CHÍ MINH

Company Trip to Vung Tau city in August. We did go on the fun together. Cheer up!

HYDRO-TEK FRIENDSHIP TENNIS TOURNAMENT 2015