Ống dây chống tia lửa dòng TRBU – SMC

  • Lưu chất: Khí nén, nước.
  • Áp suất làm việc cực đại: 0.8 MPa.
  • Đầu nối khí: Dòng KR-W2 ( chống tia lửa).
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: -20°C đến 60°C ( đối với khí) và 0°C đến 40°C ( đối với nước, không đóng băng).
  • Vật liệu: Lớp bên trong – Polyurethane, lớp bên ngoài – Polyolefin.
  • Quy cách: Cuộn 20m và 100m.

phone icon Scroll to Top