Ống dây khí FEP dòng TH

  • Khả năng chịu nhiệt lên đến 200°C.
  • Lưu chất: Khí nén, nước, khí trơ.
  • Đầu nối phù hợp: Đầu nối nhanh, đầu nối cắm, đầu nối nhỏ, dòng M, MS, đầu nối Pluoropolymer, dòng LQ.
  • Áp suất hoạt động tối đa: 2.3 MPa.
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến 200°C ( đối với khí, khí trơ) và 0°C đến 100°C ( đối với nước, không đóng băng).
  • Vật liệu: FEP.

phone icon Scroll to Top