Ống khí nén Fluoropolymer dòng TL – SMC

  • Vật liệu: Siêu PFA.
  • Kích thước ống: ∅4 x ∅3 / ∅6 x ∅4 / ∅8 x ∅6 / ∅10 x ∅8 / ∅12 x ∅10 / ∅19 x ∅16.
  • Đường kính O.D (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 19.
  • Dung sai: ±0.1.
  • Màu: Trong suốt.
  • Áp suất hoạt động tối đa: 0.6 MPa đến 1 MPa.
  • Áp suất phá hủy: 2.6MPa đến 6.9Mpa.

phone icon Scroll to Top