Ống PU – Polyurethane SMC

  • Dùng được cho cả lưu chất khí và nước.
  • Tính linh hoạt cao, chống ăn mòn, sử dụng được trong môi trường khắc nghiệt.
  • Áp lực: 0-20 bar
  • Nhiệt độ làm việc từ -20°C đến 60°C và từ 0°C đến 40°C đối với nước ( không đóng băng).
  • Chất liệu: Polyurethane.

phone icon Scroll to Top