Ống dây chống tia lửa dòng TRBU – SMC

 • Lưu chất: Khí nén, nước.
 • Áp suất làm việc cực đại: 0.8 MPa.
 • Đầu nối khí: Dòng KR-W2 ( chống tia lửa).
 • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: -20°C đến 60°C ( đối với khí) và 0°C đến 40°C ( đối với nước, không đóng băng).
 • Vật liệu: Lớp bên trong – Polyurethane, lớp bên ngoài – Polyolefin.
 • Quy cách: Cuộn 20m và 100m.

Ống dây hai lớp chống tia lửa Polyurethan dòng TRBU – SMC:

 • Lưu chất: Khí nén, nước.
 • Áp suất làm việc cực đại: 0.8 MPa.
 • Đầu nối khí: Dòng KR-W2 ( chống tia lửa).
 • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: -20°C đến 60°C ( đối với khí) và 0°C đến 40°C ( đối với nước, không đóng băng).
 • Vật liệu: Lớp bên trong – Polyurethane, lớp bên ngoài – Polyolefin.
 • Đường kính trong và ngoài( I.D-O.D): 6 x 4, 8 x 5, 10 x 6.5, 12 x 8.
 • Màu bên trong: Đen
 • Màu bên ngoài: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh, Vàng, Xanh lá.
 • Quy cách: Cuộn 20m và 100m.
Ống TRBU- SMC

>> Xem catalogue chi tiết và cách chọn mã:

http://ca01.smcworld.com/catalog/en/fitting_tube/TRBU-E/6-7-p0486-0487-trbu_en/data/6-7-p0486-0487-trbu_en.pdf

Đánh Giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống dây chống tia lửa dòng TRBU – SMC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top