Xe Lọc Dầu Thuỷ Lực Hydro-Tek

Tính năng nỗi bật của sản phẩm: 

  • Dầu đảm bảo được lọc đạt được cấp độ NAS 7 – ISO 16/14/11 hoặc tốt hơn.
  • Dầu điều hòa đã được sử dụng.
    Hệ thống với công nghệ hiện đại
  • Loại bỏ được nước và độ ẩm ra khỏi hệ thống
  • Removing varnish and tar – the cause of sticking valves
  • Để sử dụng với các chất lỏng như thủy lực, bánh răng và dầu bôi trơn
Danh Mục: Thẻ:

Xe lọc dầu thủy lực Hydro-Tek, xe lọc dầu di động, xe lọc dầu thủy lực, thiết bị lọc dầu di động, xe lọc dầu tuần hoàn.

Hydro-tek FE Portable Cleaner cart
Danh Mục Sản Phẩm

Thủy Lực

Đánh Giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xe Lọc Dầu Thuỷ Lực Hydro-Tek”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top