Gói năng lượng phổ biến

THÂN CÁNH

 • Hai tác động kép: Tăng nguồn – Giữ – Tắt nguồn
 • Loại hộp / Van định hướng Cetop 3
 • DC 12V / 24V 5,2 LPM @ 180 BAR
xem thêm

GÓI XI LANH

 • Tác động kép 
 • Van điều khiển lưu lượng cố định
 • Lực tối đa 25.000(N)
 • Động cơ AC & DC (300W & 500W)
xem thêm

GÓI XI LANH

 • Tác động kép 
 • Van điều khiển lưu lượng cố định
 • Lực tối đa 25.000(N)
 • Động cơ AC & DC (300W & 500W)
xem thêm

GÓI XI LANH

 • Tác động kép 
 • Van điều khiển lưu lượng cố định
 • Lực tối đa 25.000(N)
 • Động cơ AC & DC (300W & 500W)
xem thêm