Liên hệ

 

Trụ sở chính tại Việt Nam

Địa chỉ mới: 1/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Địa chỉ cũ: 449G/10 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

 

 – ĐT 0906 805 299
 – Thư điện tử sales@hydro-tek.vn 

Đối tác của bạn cho
Giải pháp thủy lực