Cuộc điều tra

 

Tôi đồng ý với chính sách bảo mật

Điều 1 Đồng ý thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập
< Tên công ty hoặc trang web > (“URL” sau đây gọi là “Trang web”) sẽ thiết lập quy trình cho phép khách hàng nhấp vào nút “Đồng ý” với các điều khoản sử dụng, thu thập thông tin cá nhân và chi tiết về thông tin cá nhân được sử dụng. Khách hàng được coi là đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách nhấp vào nút “Đồng ý”.

Điều 2 Các mục thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
“Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về người đang sống và đề cập đến tên, số đăng ký cư trú hoặc bất kỳ thông tin nào khác nhận dạng những người đó. (Ngay cả khi thông tin đó không thể xác định được một người nhất định, thông tin đó có thể dễ dàng kết hợp với thông tin khác và được sử dụng để nhận dạng người đó.)

Trang web có các mục đích sau để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên chung
– Thời gian thu thập: Đăng ký làm thành viên
– Mục thu thập bắt buộc: ID, mật khẩu, e-mail, tên *bắt buộc phải sửa lại*
– Mục thu thập tùy chọn: Ảnh hồ sơ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ *bắt buộc được sửa đổi*
– Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Đăng ký thành viên, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ và gửi thông báo
– Thời gian lưu giữ: Xóa ngay lập tức khi rút tư cách thành viên hoặc được lưu giữ trong năm (5) năm đối với thành viên mua

hàng (bao gồm cả thành viên và không phải thành viên)
– Thời gian thu thập: Khi đặt hàng
– Vật phẩm bắt buộc thu thập: Thông tin khách hàng đặt hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail), thông tin người nhận (tên, địa chỉ, số điện thoại), thông tin phê duyệt thanh toán
– Các mục thu thập tùy chọn: Gửi tin nhắn
– Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Thanh toán và giao sản phẩm đã đặt hàng
– Thời gian lưu giữ: Lưu giữ trong năm (5) năm

Điều 3 Thu thập thông tin cá nhân qua Cookie
Trang web có thể cài đặt và vận hành cookie lưu trữ và thường xuyên truy xuất thông tin của khách hàng. Cookie có nghĩa là một lượng nhỏ tệp văn bản mà một trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người dùng (Internet Explorer và các trình duyệt khác)
1) Mục đích sử dụng cookie
– Cung cấp thông tin khác biệt, tùy theo sở thích của từng cá nhân
– Phân tích tần suất truy cập hoặc thời gian lưu lại của người dùng, xác định thị hiếu và sở thích của người dùng, đồng thời sử dụng chúng để tiếp thị mục tiêu và làm thước đo để cải thiện dịch vụ
– Truy tìm thông tin về các mặt hàng đã mua và các mặt hàng mà người dùng chú ý và cung cấp các dịch vụ phù hợp
2) Hoạt động của cookie và từ chối cookieCookie được lưu trữ trên đĩa cứng máy tính của người dùng. Cookie nhận dạng máy tính của người dùng nhưng không nhận dạng cá nhân người dùng.
Ngoài ra, khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối tất cả cookie hoặc tiến hành kiểm tra bất cứ khi nào cookie được lưu trữ bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của họ.