liên hệ

THƯƠNG HIỆU

Thông tin Công Ty Hydro-Tek Việt Nam

HYDRO-TEK VIETNAM CO., LTD
Head Office:
412/3 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +84 2835531553 | Fax: +84 2835531831/32
Email: sales@hydro-tek.vn
Hotline:  0906 805 299 (Whapsapp/Zalo/Viber) Tram (Ms.)

    phone icon Di chuyển lên đầu