liên hệ

Thông tin Công Ty Hydro-Tek Việt Nam

HYDRO-TEK VIETNAM CO., LTD
  • Head Office: 412/3 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Tel: +84 2835531553 | Fax: +84 2835531831/32
  • Email: sales01@hydro-tek.vn
  • Hotline:  0906 805 299 (Whapsapp/Zalo/Viber) Tram (Ms.)

    Di chuyển lên đầu